top logo
 
 
 

 

Δημοσιεύσεις Facebook

Δημοσιεύσεις LinkedIn

Εταιρικά νέα

Στο Β κύκλο Πτυχιούχων, και στις 3 φάσεις, εγκρίθηκαν ως δυνητικά δικαιούχοι συνολικά 59 προτάσεις που υπέβαλε η All about Business.

Η δράση αφορά ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων & πληρωμών στους τομείς: - Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα - Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού / Δημιουργική Βιομηχανία - Υγεία και ευεξία. Επιδότηση από 6.000€ έως 12.500€. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3819

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 100% επιδότηση για δαπάνες από 1.000€ έως 15.000€. Επιλέξιμοι τομείς: - Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά - Παραγωγικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις: κατασκευαστικού κλάδου, προϊόντων ξύλου, μετάλλου (ή) μη μεταλλικών ορυκτών, ειδών πλαστικού, συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών - Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3853

Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η παράτασης μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Σχετικά με την επισήμανση για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής και την προϋπόθεση να προέρχεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα Ελλάδος, σημειώνεται ότι γίνονται αποδεκτά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην χώρα εγκατάστασής τους.

Βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του Α σταδίου αξιολόγησης της 1ης, 2ης και 3ης περιόδου υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» Δείτε την απόφαση της 1ης περιόδου περιόδου υποβολής ((Έναρξη: 05.07.2017 και Λήξη:09.08.2017)) εδώ https://goo.gl/nhDfky Δείτε την απόφαση της 2ης περιόδου περιόδου υποβολής (έναρξη: 06.09.2017 και λήξη 11.10.2017) εδώ https://goo.gl/kNRoFu Δείτε την απόφαση της 3ης περιόδου υποβολής (έναρξη: 8.11.2017 και λήξη: 13.12.2017) εδώ https://goo.gl/dmBFps Επισημαίνεται ότι η παρούσες αποφάσεις δεν αφορούν σε οριστικές αποφάσεις ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.

ΤΕΠΙΧ I - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση με δάνεια μειωμένου επιτοκίου Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με νέα δάνεια μειωμένου επιτοκίου μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς μόνο το μέρος της Τραπεζικής συμμετοχής σε κάθε δάνειο (50%) είναι έντοκο, ενώ το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα σε μία εκ των 10 συνεργαζόμενων Τραπεζών από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2018 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο 2018. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα. Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

Το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» https://www.opapcsr.gr/ σχεδιάστηκε για να δώσει μια μοναδική προοπτική σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις , ώστε μέσα από την εξέλιξη τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να διευρύνουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες. Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο ΟΠΑΠ συνεργάζεται με τον διεθνή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Endeavor. Η Endeavor στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και τις βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσω ενός ασυναγώνιστου δικτύου κορυφαίων επαγγελματιών . Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις με τη βοήθεια της Endeavor έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Περιγραφή Προγράμματος Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο του προγράμματος έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες καθώς και σε ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο , που τις βοηθά να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν, αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους και κατ’επέκταση δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Αποτελέσματα Προγράμματος Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν ήδη δημιουργήσει 111 άμεσες νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα, μέσω των συνεργασιών που έχουν αναπτυχθεί, υποστηρίζουν 2.236 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης ενώ, παράλληλα, έχουν αυξήσει το συνολικό τους τζίρο κατά 20%.

Ξεκίνησε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών» που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται: • στους δεκαοκτώ (18) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών. • στους δώδεκα (12) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό. 2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).

Η Ελλάδα πρώτη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από 230 εκατ.€ σε 310 εκατ.€. http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/9%CE%B7%20TROPOPOIHSH%20ANAVATHMISI%20MME.pdf
join the group

Newsletter

Εγγραφείτε για ενημερώσεις ΕΣΠΑ