top logo
 
 
 

 

Δημοσιεύσεις Facebook

Δημοσιεύσεις LinkedIn

Εταιρικά νέα

Με την καθοδήγηση της All about Business LTD, υποβλήθηκαν συνολικά 29 προτάσεις στη 2η φάση της Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος", με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 725.000€

Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επενδύσεις σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό και υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%. Ξεκινάει στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ. H πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3885/20180604_prokyrh3h_poiotikos_eksygxron.pdf

Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 – 50.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%. Από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018 https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3884/20180604_prokhry3h_vhma_.pdf

Η δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 55.000 – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%. Από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018 https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3886/20180604_prokyrh3h_alma_.pdf

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 € και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=515

Η δράση αφορά ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων & πληρωμών στους τομείς: - Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα - Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού / Δημιουργική Βιομηχανία - Υγεία και ευεξία. Επιδότηση από 6.000€ έως 12.500€. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3819

Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 100% επιδότηση για δαπάνες από 1.000€ έως 15.000€. Επιλέξιμοι τομείς: - Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά - Παραγωγικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις: κατασκευαστικού κλάδου, προϊόντων ξύλου, μετάλλου (ή) μη μεταλλικών ορυκτών, ειδών πλαστικού, συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών - Logistics – εφοδιαστική αλυσίδα https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3853

Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η παράτασης μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Σχετικά με την επισήμανση για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής και την προϋπόθεση να προέρχεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα Ελλάδος, σημειώνεται ότι γίνονται αποδεκτά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην χώρα εγκατάστασής τους.

Βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων του Α σταδίου αξιολόγησης της 1ης, 2ης και 3ης περιόδου υποβολής στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» Δείτε την απόφαση της 1ης περιόδου περιόδου υποβολής ((Έναρξη: 05.07.2017 και Λήξη:09.08.2017)) εδώ https://goo.gl/nhDfky Δείτε την απόφαση της 2ης περιόδου περιόδου υποβολής (έναρξη: 06.09.2017 και λήξη 11.10.2017) εδώ https://goo.gl/kNRoFu Δείτε την απόφαση της 3ης περιόδου υποβολής (έναρξη: 8.11.2017 και λήξη: 13.12.2017) εδώ https://goo.gl/dmBFps Επισημαίνεται ότι η παρούσες αποφάσεις δεν αφορούν σε οριστικές αποφάσεις ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.

ΤΕΠΙΧ I - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση με δάνεια μειωμένου επιτοκίου Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με νέα δάνεια μειωμένου επιτοκίου μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν μέσω της συγκεκριμένης δράσης θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς μόνο το μέρος της Τραπεζικής συμμετοχής σε κάθε δάνειο (50%) είναι έντοκο, ενώ το 50% των κεφαλαίων που εισφέρεται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα σε μία εκ των 10 συνεργαζόμενων Τραπεζών από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2018 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο 2018. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του πρωτογενούς τομέα. Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5 έως 12 έτη. Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα κυμαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.
join the group

Newsletter

Εγγραφείτε για ενημερώσεις ΕΣΠΑ