top logo
 
 
 

 

Δημοσιεύσεις Facebook

Δημοσιεύσεις LinkedIn

Εταιρικά νέα

H All about Business LTD πιστοποιήθηκε στην νέα έκδοση του ISO 9001:2015 για τις Δραστηριότητες της “ Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Πληροφορικής”.

pdfISO 9001:2015

Αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από 230 εκατ.€ σε 310 εκατ.€. http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/9%CE%B7%20TROPOPOIHSH%20ANAVATHMISI%20MME.pdf

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000€ με επιδότηση 50%. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs

Στο παρακάτω άρθρο (link https://goo.gl/tnzGDq) μπορείτε να δείτε αναλυτικά το τρόπο βαθμολόγησης για το νέο πρόγραμμα του Τουρισμού -"Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών Μ.Μ.Ε."

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Επιδότηση ως 50% για δαπάνες ως 400.000€ Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά: 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών). 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος. 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα. Δείτε λεπτομέρειες εδώ https://goo.gl/EFsFKx

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Το Μέτρο 3.4.4 αφορά την Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης και εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων. Το πρόγραμμα αφορά σε επενδύσεις του κλάδου της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία, ορίζεται ως «η διαδικασία βάσει της οποίας προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα προϊόντα». Σε αυτήν περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο» και ο οποίος ορίζεται ως ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Δείτε το ενημερωτικό στο παρακάτω Link: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3588

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση Ι, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ https://goo.gl/YhQtRq

Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους και του συστήματος πρόωσης του σκάφους. Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας. Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης. Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο link https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3590

Ανακοινώθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» από 90.000.000 ευρώ σε 110.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους. Στόχος είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Δείτε πληροφορίες στο Linkhttps://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3583

Ξεκινά την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, ώρα 15:00 και λήγει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, ώρα 15:00 Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση 14,40 ευρώ την ημέρα, για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο, η οποία δεν θα ξεπερνά τις 25 μέρες ανά μήνα. Η επιχορήγηση θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Περισσότερες πληροφορίες στο site του ΟΑΕΔ: https://goo.gl/14ZEka
join the group

Newsletter

Εγγραφείτε για ενημερώσεις ΕΣΠΑ