Αξιολόγηση δράσης Ψηφιακό Βήμα


Παρακαλώ συμπληρώστε τα κάτωθι στοιχεία.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 50%, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€.

οδηγός προγράμματος

εισάγετε πόσες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έχετε

Η επιχείρηση πρέπει να έχει 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις το λιγότερο

από τις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πόσες ήταν κερδοφόρες προ φόρων και αποσβέσεων

Προσοχή : Συμπληρώνονται ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε τα τελευταία 3 (τρία) χρόνια.

Απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα. Ενδεικτικά, αναφέρονται το βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης, λογαριασμοί τηλεφωνίας, συνδρομές – αντίγραφα τιμολόγιων συνδρομής σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, αντίγραφα αδειών χρήσης λογισμικού, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας, τιμολόγιο ή απόδειξη κατοχύρωσης του domain name, αντίγραφα τιμολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει την ορθή αρχική κατάταξη της επιχείρησης.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com