Αξιολόγηση δράσης Ποιοτικός εκσυγχρονισμός


Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%. Ξεκινάει στις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ.
H πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της

οδηγός προγράμματος

Στοιχεία έτους 2017

Στοιχεία έτους 2016

Στοιχεία έτους 2015

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com